RSS
A A A
 

Wyniki sprawdzianów klas szóstych w SP 71

Zestawienie wyników sprawdzianów
 klas szóstych SP 71
w latach 2003-2016:

Rok szkolny Średnia Kl. VIa Średnia Kl. VIb Średnia Kl. VIc Średnia Kl. VId
ŚREDNI WYNIK PUNKTOWY W SP 71
ŚREDNI WYNIK PUNKTOWY OKE ŁÓDŹ
2015/2016
język polski, matematyka
26,93 28,90 25,59 - 27,14
na 40 możliwych
25,66
na 40 możliwych
2015/2016
język angielski
30,71 31,86 31,24 - 31,28
na 40 możliwych
30,30
na 40 możliwych
2014/2015
język polski, matematyka
28,88 32,22 32,54 32,16 31,45
na 40 możliwych
28,23
na 40 możliwych
2014/2015
język angielski
33,04 34,65 37,58 35,52 35,21
na 41 możliwych
32,40
na 41 możliwych
2013/2014 30,19 29,33 31,04 - 30,20 26,63
2012/2013 28,70 32,37 28,93 - 30,07 23,90
2011/2012 26,42 29,96 28,63 27,67 28,25 22,70
2010/2011 31,75 31,38 29,31 - 30,84 25,17
2009/2010 30,97 31,08 31,26 - 31,10 24,33
2008/2009 25,90 29,42 29,90 - 28,41 23,08
2007/2008 29,76 29,60 30,20 31,68 30,07 25,77
2006/2007 30,01
średnia wszystkich klas
30,01 25,83
2005/2006 29,43
średnia wszystkich klas
29,43 24,90
2004/2005 33,08
średnia wszystkich klas
33,08 29,34
2003/2004 29,47
średnia wszystkich klas
29,47 25,77
2002/2003 32,06
średnia wszystkich klas
32,06 28,75

Średnie wyniki SP 71
na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju
w latach 2014-2016:

Stanin do roku 2014 przedział punktowy
od roku 2015 przedział %
j.polski/matematyka
j. angielski
2014 2015 2016
9. najwyższy 31,4 - 37,7 80 - 96
92 -100
95 - 100
100
8. bardzo wysoki 29,3 - 31,3 75 - 79
87 - 91
90 - 93
98
7. wysoki 27,6 - 29,2 71 - 74
83 - 86
83 - 88
93 - 95
6. wyżej średni 26,1 - 27,5 67 - 70
79 -82
73 - 80
68 - 80
5. średni 24,6 - 26,0 64 - 66
74 - 78
60 - 70
68 - 80
4. niżej średni 23,1 - 24,5 61 - 63
70 - 73
48 - 58
53 - 65
3. niski 21,5 - 23,0 57 - 60
65 -69
38 - 45
40 - 50
2. bardzo niski 19,7 - 21,4 52 - 56
60 - 64
28 - 35
30 - 38
1. najniższy 7,0 - 19,7 23 - 51
18 - 59
0 - 25
0 - 28

Średnie wyniki SP 71
na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju
w latach 2010-2013:

Stanin

Przedział punktowy

2010 2011 2012 2013
9. najwyższy 30,0 - 37,7 30,3 - 37,0 28,1 - 36,2 30,2 - 37,2
8. bardzo wysoki 27,9 - 29,9 28,5 - 30,2 26,0 - 28,0 27,8 - 30,1
7. wysoki 26,3 - 27,8 27,0 - 28,4 24,3 - 25,9 26,0 - 27,1
6. wyżej średni 24,9 - 26,2 25,7 - 26,9 22,9 - 24,2 24,4 - 25,9
5. średni 23,3 - 24,8 24,3 - 25,6 21,5 - 22,8 22,7 - 24,3
4. niżej średni 21,9 - 23,2 22,9 - 24,2 20,2 - 21,4 21,2 - 22,6
3. niski 20,04 - 21,8 21,5 - 22,8 18,9 - 20,1 19,6 - 21,1
2. bardzo niski 18,6 - 20,3 19,8 - 21,4 17,2 - 18,8 17,9 - 19,5
1. najniższy 7,6 - 18,5 8,8 - 19,7 5,3 - 17,1 4,8 - 17,8

Średnie wyniki SP 71
na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju
w latach 2006-2009:

Stanin Przedział punktowy
2006 2007 2008 2009
9. najwyższy 31,4 - 39,0 31,8 - 39,5 31,0 - 38,0 27,8 - 35,7
8. bardzo wysoki 29,1 - 31,3 29,8 - 31,7 29,1 - 30,9 25,7 - 27,7
7. wysoki 27,4 - 29,0 28,3 - 29,7 27,6 - 29,0 24,2 - 25,6
6. wyżej średni 25,8 - 27,3 26,9 - 28,2 26,2 - 27,5 22,8 - 24,1
5. średni 24,2 - 25,7 25,5 - 26,8 24,8 - 26,1 21,4 - 22,7
4. niżej średni 22,7 - 24,1 24,2 - 25,4 23,4 - 24,7 20,1 - 21,3
3. niski 21,0 - 22,6 22,7 - 24,1 22,0 - 23,3 18,8 - 20,0
2. bardzo niski 19,2 - 20,9 20,9 - 22,6 20,1 - 21,9 17,1 - 18,1
1. najniższy 4,0 - 19,1 7,2 - 20,8 5,2 - 20,0 7,9 - 17,0

Średnie wyniki SP 71
na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju
w latach 2002-2005:

Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005
9. najwyższy 34,7 - 39,5 32,9 - 39,0 31,3 - 39,5 33,9 - 39,2
8. bardzo wysoki 32,9 - 34,6 31,4 - 32,8 29,0 - 31,2 32,4 - 33,8
7. wysoki 31,4 - 32,8 30,2 - 31,3 27,3 - 28,9 31,1 - 32,3
6. wyżej średni 30,1 - 31,3 29,0 - 30,1 25,8 - 27,2 29,8 - 31,0
5. średni 28,8 - 30,0 27,7 - 28,9 24,4 - 25,7 28,5 - 29,7
4. niżej średni 27,5 - 28,7 26,4 - 27,6 23,0 - 24,3 27,1 - 28,4
3. niski 26,1 - 27,4 25,0 - 26,3 21,5 - 22,9 25,7 - 27,0
2. bardzo niski 24,3 - 26,0 23,2 - 24,9 19,7 - 21,4 23,8 - 25,6
1. najniższy 7,5 - 24,2 7,7 - 23,1 2,0 - 19,6 11,0 - 23,7


Opublikował: Małgorzata Kotlicka
Publikacja dnia: 21.09.2016
Podpisał: Małgorzata Kotlicka
Dokument z dnia: 01.09.2016
Dokument oglądany razy: 5 827