RSS
A A A
 

BIP Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi.

Na tej stronie udostępnianiu podlega informacja publiczna zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Uprawnia ono do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnego wyboru.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej. Podlega ono ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez: ogłoszenia informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnienie, wstęp na posiedzenia organów i udostępnianie materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Może być również udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych


Szkoła Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza w Łodzi
ul. Rojna 58c
91-134 Łódź
tel./fax: 42-652-75-90
sp71@wp.pl

Adres skrytki ePUAP:  sp071

AktualnościOpublikował: Małgorzata Kotlicka
Publikacja dnia: 28.09.2017
Podpisał: Małgorzata Kotlicka
Dokument z dnia: 28.09.2017
Dokument oglądany razy: 53 175